Domů / Home

 

Úvod / Introduction

Od září 2015 je pro Vaše děti připraven jedinečný projekt první soukromé bilingvní školky v Hradci Králové – Babyland – The Best for Your Child. Jazyk musí být prostředkem komunikace a ne vyučovacím předmětem. Neučíme děti slovíčka, ale učíme je komunikovat v jiném jazykovém prostředí. Využíváme tzv. Grammontův princip – jedna osoba – jedna řeč. Proto jsme pro Vaše děti zajistili anglicky mluvícího lektora, který s Vašimi dětmi komunikuje v průběhu celého dne. Nyní i Vy máte možnost dopřát svému dítěti vyrůstat v bilingvním prostředí.

A new and unique project is prepared for You and your children, starting in September 2015: Bilingual private kindergarten in Hradce Kralove “Babyland – The Best for Your Child”. The language is a means of communication, not a school subject. We do not teach isolated words, but communication in a different language. We are using the Grammont´s principle: one person = one language. Therefore we have an English native speaker, who will communicate with your children all through the day. Now you have the opportunity to let your child grow up in a bilingual setting.

Co je to bilingvinismus?
/ What is bilingualism?

Jedná se o schopnost ovládat dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího. It is the ability to use two languages as native ones.

V čem je projekt jedinečný
/ Why is our project unique

* Neučíme děti anglicky jako v ostatních školkách, u nás mají možnost vyrůstat v dvojjazyčném prostředí, přestože se nenarodili do bilingvní rodiny.

* U nás děti jazyk „nememorují“, ale přirozeně nasávají.

* Využíváme ideálního věku školkových dětí, kdy je možno nejvíce stimulovat mozek a tím do budoucna přímo ovlivnit schopnost dětí rychleji chápat a učit se.

* Využíváme u dětí ohromné krátkodobé paměti, díky níž se velice snadno učí přes hudební sluch a rytmizaci. V naší školce využíváme konverzační způsob učení, děti hodně zpívají a učí se básničky.

* Přijímáme děti již od 1 roku. Čím mladší dítě, tím rychleji se na nový jazyk i prostředí adaptuje.

* V naší školce jsou děti druhým jazykem obklopeni podobně, jako je tomu v dvojjazyčných rodinách.

* U nás děti vyrůstají v bezpečném, podnětném a harmonickém prostředí.

* Children are not tought English like in other schools, here they have an oportunity to grow up in bilingual surroundings, although they were not born to a bilingual family.

* Our children are not just memorising the language, but naturally acquiring.

* We are using the ideal age of pre-school children, when their brains can be stimulated in a maximum way and prepared to understand and learn faster in the future.

* We are exploiting children´s enormous capacity of short-term memory. It allows the use of music sense and rythm. In our kindergarten we are using conversational learning, children are singing a lot and learning poems.

* Children from the age of one year are accepted. The younger child the faster adaptation to the new language and situation.

* In our kindergarten the children are surrounded by the second language just like in a bilingual family.

* Our children are growing up in a safe, inspiring and harmonious surrounding.